Prohlášení a Certifikáty

 

FINEST Selection, spol. s r.o. - TOP certifikovaný distributór Biomag od r. 2001

Prohlašujeme, že léčebné přístroje Biomag nezaručují úplné vyléčení nemocí pacienta.

Filozofií firmy Biomag je vyrábět vysoce kvalitní produkty, které dobře slouží jejich uživatelům dlouhá léta. Za tímto účelem je během vývoje produktů kladen obrovský důraz na každý detail a to jak z pohledu užitné hodnoty a vysoké účinnosti našich přístrojů, tak z pohledu použitých, nadstandartně kvalitních, materiálů a výrobních procesů.

Prohlédněte si certifikáty k produktům magnetoterapie Biomag od prestižních odborných autorit, které dokládají vysokou kvalitu přístrojů Biomag a jsou uznávané pro prodej přístrojů Biomag nejen na evropském kontinentu, ale také v Asii a Americe.

ISO 13485
Standard ISO 13 485 je určen výrobcům zdravotnických prostředků a souvisejících služeb a vznikl vhledem k větším nárokům na systém managementu kvality pro tyto subjekty. Pomáhá jim poskytovat produkty a související služby v takové kvalitě, aby dokázali splnit očekávání zákazníků a dostát legislativním požadavkům státních orgánů.

Vydavatelem těchto certifikátů je: Certifikační orgán CQS, Mezinárodní certifikační orgán IQNet a Elektrotechnický zkušební ústav EZU.

CE
CE certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce. Vystavovatel CE certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit EU prohlášení o shodě.

Vystavovatelem těchto certifikátů je: Elektrotechnický zkušební ústav EZU .

Biomag Lumina
Prohlášení o shodě je dokument, kterým Biomag dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Certifikát je nutnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh. EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) vydává výrobce na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy).

CB systém neboli systém IECEE-CB je nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků.

Posuzovatelem těchto certifikátů je: Elektrotechnický zkušební ústav EZU – Prohlášení o shodě CE a CB systém.

Biomag Lumio
Prohlášení o shodě je dokument, kterým Biomag dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Certifikát je nutnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh. EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) vydává výrobce na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy).

Certifikát vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem potvrzuje, že byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu a deklaruje, že zařízení Biomag® je ve shodě s požadavky dle platných norem pro bezpečnost zdravotnických prostředků.

Posuzovatelem těchto certifikátů je: Elektrotechnický zkušební ústav – Prohlášení o shodě CE a Certifikát vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Veterinární certifikáty
Certifikát volného prodeje dokladuje, že veterinárně technický prostředek Biomag Lumina VET může být vyráběn a bez omezení uváděn do oběhu pro veterinární účely. Tento certifikát umožňuje prodej do zemí Evropské Unie a dalších zemí.

Posuzovatelem certifikátu je: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Certifikát Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Společnost Biomag je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Všechny firmy, které jsou členy Asociace, deklarují vysokou kvalitu svých výrobků a vztahů se zákazníky.

Zaujalo Vás, s jakým důrazem na kvalitu vyrábíme naše produkty? Zajímá Vás, jak může magnetoterapie Biomag pomoct i Vám? S důvěrou se na nás obraťte. Naši odborní poradci odpovědí na Vaše dotazy.