Prohlášení a Certifikáty

 

FINEST Selection, spol. s r.o. - TOP certifikovaný distributór Biomag od r. 2001

Prohlašujeme, že léčebné přístroje Biomag nezaručují úplné vyléčení nemocí pacienta.

Filozofií firmy Biomag je vyrábět vysoce kvalitní produkty, které dobře slouží jejich uživatelům dlouhá léta. Za tímto účelem je během vývoje našich produktů kladen obrovský důraz na každý detail a to jak z pohledu užitné hodnoty a vysoké účinnosti našich přístrojů, tak z pohledu použitých, nadstandartně kvalitních, materiálů a výrobních procesů.

Prohlédněte si certifikáty k produktům magnetoterapie Biomag od prestižních odborných autorit, které dokládají vysokou kvalitu přístrojů Biomag a jsou uznávané pro prodej přístrojů Biomag nejen na evropském kontinentu, ale také v Asii a Americe.
Systémové certifikáty
Standard ISO 13485 je určen výrobcům zdravotnických prostředků a souvisejících služeb a vznikl vhledem k větším nárokům na systém managementu kvality pro tyto subjekty. Pomáhá jim poskytovat produkty a související služby v takové kvalitě, aby dokázali splnit očekávání zákazníků a dostát legislativním požadavkům státních orgánů.

Vydavatelem těchto certifikátů je: 3EC International

 

Produktové certifikáty

ES certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce. Vystavovatel certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit ES prohlášení o shodě.

Výrobce je povinen zdravotnický prostředek označovat značkou CE společně s identifikačním číslem notifikované osoby odpovědné za provádění úkonů stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích.

Vystavovatelem těchto certifikátů je: 3EC International

.

Biomag Lumina

Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag dokladuje, že správne posúdil zhodu výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode (EC Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády.

CB systém čiže systém IECEE-CB je najrozšírenejším svetovým certifikačným systémom v obore elektrotechnických výrobkov. Ide o dohodu o uznávaní výsledkov skúšok podľa medzinárodných noriem IEC pre elektrickú bezpečnosť elektrotechnických výrobkov.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav (CB systém) a 3EC International (Vyhlásenie zhody).

Biomag Lumio

Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag dokladuje, že správne posúdil zhodu výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode (EC Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády.

Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom potvrdzuje, že bol vydaný na základe splnenia požiadaviek certifikačnej schémy a deklaruje, že zariadenie Biomag® je v zhode s požiadavkami podľa platných noriem pre bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav (Certifikát) a 3EC International(Vyhlásenie zhody).

 

Veterinární certifikáty
Certifikát volného prodeje dokladuje, že veterinárně technický prostředek Biomag Lumina VET může být vyráběn a bez omezení uváděn do oběhu pro veterinární účely. Tento certifikát umožňuje prodej do zemí Evropské Unie a dalších zemí.

Posuzovatelem certifikátu je: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Certifikát Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Společnost Biomag je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Všechny firmy, které jsou členy Asociace, deklarují vysokou kvalitu svých výrobků a vztahů se zákazníky.

Zaujalo Vás, s jakým důrazem na kvalitu vyrábíme naše produkty? Zajímá Vás, jak může magnetoterapie Biomag pomoct i Vám? S důvěrou se na nás obraťte. Naši odborní poradci odpovědí na Vaše dotazy.