Bércový vřed

 

 

Co je bércový vřed?

 

Bércový vřed je rána na dolní končetině, která se nachází většinou mezi kotníkem a kolenem. Vředy ale mohou vzniknout i mezi prsty na nohou nebo na nártech.

Bércový vřed může mít různou velikost, tvar, barvu a další vlastnosti. Přesná podoba a způsob vzniku závisí na tom, co je příčinou bércových vředů.

Náběh na bércový vřed se u některých pacientů může poznat podle otoků na dolních končetinách, ztmavnutím kůže, a jejím ztenčením. Kůže je pak náchylnější k poranění a následnému vzniku vředu.

 

(obrázok: Bércový vřed na noze)

 

 

Bércové vředy – příčiny

 

Základní příčinou bércových vředů jsou cévní onemocnění. Bércové vředy nejsou samy o sobě nemocí, ale příznakem nějaké jiné choroby.

73 % bércových vředů je žilního původu. Odborně se žilní vředy nazývají ulcus cruris venosum.
8 % vředů souvisí s nemocemi tepen. Lékaři hovoří o arteriálním vředu – ulcus cruris arteriosum.
3 % bércových vředů vznikají při cukrovce.
2 % vředů se objevují po úrazu.
14 % vředů má jiné příčiny. Pokud je příčin více najednou, jedná se ulcus cruris mixtum.

 

Druhy bércových vředů a jejich popis

 

Bércový vřed žilního původu
Tento nejčastější druh bércového vředu je způsoben hromaděním žilní krve v nohách. Jedná se o komplikaci chronické žilní nedostatečnosti. [7]

K rizikovým faktorům patří prodělaný zánět v hlubokém žilním systému, dědičné sklony k nemocím žil, obezita, málo pohybu a sedavé zaměstnání. [8]

Jak vypadají žilní vředy?
Tyto vředy bývají menší, mělké a mají hladké okraje.
Jsou méně bolestivé než jiné druhy bércových vředů.
Pokud pacienti udávají bolesti, většinou souvisí se vznikem zánětu. [9]
 
 

Bércový vřed tepenného původu
Tepenné vředy vznikají kvůli nemocem tepen, které postihují dolní končetiny. Hlavním problémem je zúžení tepen. Tyto bércové vředy se objevují častěji u starších osob a u pacientů s vysokým krevním tlakem.

Jak vypadají tepenné vředy?
Nacházejí se nejčastěji na patě, na prstech na nohou a okolo kotníku.
Ve srovnání s jinými vředy jsou hlubší a mají výrazné okraje.
Typická je velká bolestivost, která zesiluje v noci, když jsou nohy položené rovně na posteli. [10]
 
Diabetický bércový vřed
Bércové vředy u pacientů s cukrovkou souvisí nejen s nemocemi tepen a nervů na okrajových částech těla, ale také s vysokou hladinou cukru v krvi.

 

Jak vypadají bércové vředy při cukrovce?
Objevují se na prstech nohou, na ploskách i na bércích.
Vředy nejsou velké, ale jsou hluboké a mohou zasahovat až ke kosti.
V okolí vředu se nachází ztvrdlá kůže. 

 

( obrázok- Cukrovka může...)

 

Další druhy bércových vředů

 

Bércové vředy mohou souviset také s řadou dalších nemocí. Objevují se například:

u pacientů s revmatoidní artritidou (autoimunitní onemocnění postihující klouby),
při některých nádorových onemocněních
nebo při střevních zánětech. 

Rizikové faktory bércových vředů
Rizikovou skupinou, které hrozí vznik bércových vředů, jsou senioři, zejména pokud mají cukrovku, vysoký krevní tlak a nadváhu. Riziko zvyšuje také:

prodělaná hluboká žilní trombóza (vznik krevní sraženiny, která ucpe žílu), křečové žíly na nohou,
dřívější zlomenina, úraz nebo operace nohy, které omezí chůzi a zhorší proudění krve. 

 

Diagnostika – jak se poznají bércové vředy?

 

Pokud máte podezření na bércové vředy, vydejte se co nejdříve k lékaři. Bez řádné léčby se bércové vředy samy nezahojí. Lékař musí zjistit příčinu jejich vzniku, jinak se zvyšuje riziko zhoršování stavu nebo opakovaného vzniku vředů.

 

Jak probíhá vyšetření bércových vředů?

Prvním krokem je zjišťování informací – počítejte tedy s dotazy na začátek potíží, váš celkový zdravotní stav i zaměstnání. Lékař vás pak pečlivě prohlédne a podle toho stanoví další vyšetření.

 

Pohledem se zjišťuje stav nohou, umístění, velikost, tvar a vlastnosti vředů. Lékař sleduje také případný výskyt křečových žil, otoků a barvu kůže. To vše probíhá vestoje i vleže.
Pohmatem lékař hodnotí teplotu a napětí kůže, otoky a vlastnosti samotného vředu.
Při odběru krve se kontroluje krevní obraz, hladina cukru v krvi a další hodnoty.
V některých případech se odebírá vzorek tkáně z bércového vředu kvůli mikrobiologickému vyšetření. 

Dopplerův test
Dopplerův test je ultrazvukové vyšetření cév na nohou. Kromě zobrazení cév dokáže změřit rychlost průtoku krve. Díky tomuto nebolestivému vyšetření lékař získá přehled o možných cévních příčinách bércových vředů.

K vyšetření se obvykle přidává kontrola krevního tlaku v oblasti kotníků k posouzení indexu kotník – paže, který slouží pro stanovení ischemické choroby dolních končetin (ICHDK). 

 

(obrázok Dopplerův test – vyšetření bércových vředů)