Magnetoterapie účinky

 

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možné kladně využít na celou řadu zdravotních problémů.

Účinky magnetoterapie Biomag® je možné shrnout do 6 základních léčebných skupin:

 

 

  1. Analgetický účinek (protibolestivý)
  2. Myorelaxační účinek (uvolňující spasmy a křeče)
  3. Protiedémový účinek (protiotokový)
  4. Vazodilatační účinek (rozšiřující krevní řečiště)
  5. Detoxikační účinek (odbourávání škodlivin a urychlení látkové výměny)
  6. Hojivý, regenerační, protizánětlivý a protirevmatický účinek

1. Analgetický účinek (protibolestivý)

NPMP díky indukci podmiňuje vznik proudu v nervových vláknech, který blokuje průchod bolestivých pocitů z místa bolesti přes míchu do mozkových center. Zvýšenou tvorbou endorfinů, potlačením zánětu a otoku dochází k ústupu bolesti. Zvýšené vyplavování endorfinů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se taktéž podílí na vasodilataci, analgetickém efektu a zklidnění. k ústupu bolesti. 

Po aplikaci NPMP byla prokázána zvýšená aktivita laktátdehydrogenázy v exponovaném svalstvu (podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která dráždí nervové receptory a způsobuje bolest). Zvláště příznivé působení proti bolesti prokázaly přístroje Biomag® u bolestivých radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias, útlak nervů z různých příčin).

Protibolestivý efekt je základním účinkem, pro který je magnetoterapie u většiny osob používána. Široce se využívá při mnoha degenerativních onemocněních pohybového aparátu, při poúrazových a pooperačních stavech.

2. Myorelaxační účinek (uvolňující křeče a spasmy)

Uvolněním kosterního svalstva působením NPMP (zlepšenou perfuzí, zvýšenou aktivitou laktát-dehydrogenázy) se urychluje odplavování kyselých metabolitů způsobujících bolestivé dráždění ve svalech a v místech chronického zánětu. Tím se tlumí bolesti a povolují bolestivé svalové spasmy.

Prokázalo se výrazné zpomalení nervového vedení v dolních končetinách u sportovců – tento děj se rovněž podílí se na myorelaxácii (uvolnění svalů). Myorelaxační účinek přístrojů řady Biomag® na zádové svalstvo (paravertebrální příčně pruhované svalstvo obepínající páteř) zmírňuje řadu potíží, např. ztuhlou krční páteř, bolesti hlavy, závratě, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, bolesti vystřelující do končetin apod.

Myorelaxační účinek na hladkou svalovinu uleví od bolesti při kolikách. Relaxace kosterního svalstva je nezbytnou podmínkou při léčbě všech bolestivých stavů pohybového aparátu.

3. Protiedémový účinek (protiotokový)

Zrychlení látkové výměny po aplikaci NPMP umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protibolestivému působení. Aplikátory přístroje Biomag® umístíme na postiženou oblast. Po opakovaných 30 až 45minutových stimulacích 3x denně lze dosáhnout výrazného ústupu otoků a bolesti.

Protiotokový a protizánětlivý efekt je dobře využitelný při katarech horních cest dýchacích, při zánětech dutin, zánětech dásní, při alergické rýmě apod.

4. Vazodilatační účinek (rozšiřující krevní řečiště)

NPMP ovlivňuje polarizaci červených krvinek, vytváří v nich kladný náboj. Působí proti tzv. penízkovatění erytrocytů, ovlivňuje jejich opětovné rozptýlení, a tím zvětšuje plochu schopnou vázat kyslík. Krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík (lépe se okysličuje). Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření (vasodilataci), a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky.

Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku. NPMP pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek. Pružnější krvinky se lépe přizpůsobují „překážkám“ v cévním řečišti. Vlivem NPMP se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Při působení NPMP dochází k aktivaci parasympatiku a k efluxu iontů Ca2+, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. To vše má vliv na harmonizaci činnosti srdce, oběhu a krevního tlaku.

Magnetoterapie se osvědčila u lehkých forem ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních a horních končetin, při nehojících se bércových vředech a všech poruch prokrvení. Nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni.

Vazodilatační účinek je žádoucí u všech poruchách prokrvení, kde je ztížen průtok okysličené krve, tj. při ischemických problémech končetin, srdce, mozku.

Tedy všude, kde zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů a zároveň působí protizánětlivě.

5. Detoxikační účinek (odbourávání škodlivin a urychlení látkové výměny)

Detoxikační efekt představuje ovlivnění intenzity látkové výměny. NPMP prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tj. každou buňkou, a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, ke zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání, což je základním předpokladem každého ozdravného procesu.

Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. expozice oblasti jater přístrojem Biomag® stimuluje činnost jater a urychluje a zefektivňuje detoxikační pochody v celém organismu.

Lokálního efektu dosáhneme přiložením aplikátoru na problémovou oblast – sval, kloub, páteř apod. Použití malého aplikátoru vyvolá zásluhou vyšší indukce silnější lokální účinek, při použití aplikátoru s větší aplikační plochou dosáhneme i přes nižší indukci celotělově většího pozitivního metabolického účinku.

Tento účinek se pozitivně projeví v celé řadě onemocnění a stavů. Např. při metabolických chorobách jako diabetesdna, při regeneraci tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleóza, toxické poškození tkání, ale i při ekzému a jiných alergiích.

 

6. Hojivý, regenerační, protizánětlivý a protirevmatický účinek

Vysvětluje se nespecifickým podrážděním cytoplazmatické membrány, kde dochází k aktivaci metabolického řetězce. Účinek je prokázán na kosti i na měkké tkáně.

Klíčovým bodem je změna poměru cAMP a cGMP a dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí. NPMP výrazně urychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede ke zvýšení citlivosti na parathormon.

NPMP se proto používá k urychlení hojení zlomenin, hojení pseudoartróz (pakloubů), pro zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz. Díky NPMP stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 %, což umožňuje hojení a regeneraci chrupavky, která je jinak ovlivnitelná pouze těžko a v omezené míře. Zrychlení hojení bylo prokázáno nejen u kostí, ale také u měkkých tkáních.

Přístroje řady Biomag® pozitivně ovlivňují záněty sterilní (revmatická onemocnění) i záněty mikrobiální a jejich hojení. Indukují zvýšenou fagocytární aktivitu, včetně produkce superoxidu, který potlačuje mikrobiální flóru, ale může být zároveň zdrojem přechodného zhoršení stavu revmatiků během prvních aplikací. Následná aktivace superoxiddismutázy vede ke zklidnění a nástupu hojivých změn.

Tyto účinky jsou souhrnem dalších dílčích efektů a podporují přirozenou schopnost organismu hojit a regenerovat.

Magnetoterapie pro domácnost

Nový přístroj magnetoterapie Biomag Lumina 3D-e Easy a Lumio 3D-e přináší ty nejlepší technologie a ověřené léčebné procedury k vám do domácí péče.

Magnetoterapie pro profesionály

Nová generace přístrojů magnetoterapie Biomag Lumina 3D-e Clinic znovu překonává standardy v oboru terapie pomocí pulzního magnetického pole.

Magnetoterapie pro zvířata

Špičková magnetoterapie Biomag Lumina VET pro každou veterinární ambulanci i soukromé chovatele.