Proč magnetotarapie

Pulzní magnetoterapie má své stabilní místo v léčebném vybavení zdravotnických pracovišť, zejména rehabilitací, lázeňských zařízení, kvalifikovaných praktických lékařů i specialistů, ale také dětských léčeben a domovů pro seniory.

Často je využívána ve sportovním lékařství a v dalších oborech zabývajících se prevencí, léčbou a rehabilitací zejména problémů pohybového aparátu a potížemi, jež pulzní magnetoterapie díky svým léčebným efektům pozitivně ovlivňuje. Používá se nejčastěji jako součást komplexní terapie.

V mnoha případech je využívána i jako způsob prevence či rehabilitace v privátním prostředí, kde lze aplikace dostatečně často a dlouho opakovat.

Nejrychleji dosáhneme léčebného efektu, když použijeme správně zvolené aplikace magnetoterapie jako metodu první volby. Nejčastěji ale magnetoterapie pomáhá ulevit od bolesti při dlouhodobě neléčených nebo zanedbaných ortopedických a podobných potížích.

Působením pulzního magnetického pole s přesně specifikovanými parametry jsou v exponované tkáni indukovány slabé elektrické proudy.

Magnetické pole působí na tkáň rovnoměrně, nejvyšší úrovně dosahuje v kontaktu aplikátoru s tělem, s narůstající vzdáleností intenzita pole klesá. Aplikaci lze provádět i přes oděv, obvazy a sádru.

V tkáních dochází ke zvýšení membránového potenciálu buněk, což vede k jejich aktivaci. Povrchové potenciály buněk při různých onemocněních oproti normálním hodnotám klesají.

 
Při léčebných aplikacích pulzního magnetického pole není možné lokální poškození elektrickým proudem, jako je tomu u přímých kontaktních elektroléčebných metod.

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží.

Jméno a příjmení*
Město, ulice a č.p.*
PSČ*
Telefon*
E-mailová adresa*
Souhlas CZ