P13 Lehká mozková dysfunkce

Případ č.13
Dítě 7 let, špatné soustředění, pamatování, má 5 postižení dys. Lze pomoci alespoň částečně přístrojem?

Odpověď lékaře:
Lehká mozková dysfunkce - je postižení centrálního nervového systému dítěte během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Z rozsahu poškození vyplývá i široká škála patologických projevů - od poruch hybnosti, přes poruchy soustředění, učení aj. Základem léčby je cílená dlouhodobá rehabilitace.

Pulzní magnetoterapie je vhodnou fyziatrickou léčební metodou, vedoucí k úpravě svalového tonu, k zlepšení a urychlení reparace. V odborné literatuře jsou popsány pozoruhodné efekty i u těžkých stavů postižení pohybového aparátu. Doporučuji aplikovat na celou oblast zad - páteř a hlava a v případě poruch hybnosti ještě přidat expozice na postiženou oblast. Jedním z nejdůležitějších efektu nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie u dětí s LMD je vasodilatační efekt a výrazné zlepšení zásobení mozku kyslíkem a živinami. Tím se vytváří lepší podmínky pro regeneraci a vývoj mozkových tkání a funkcí.

LMD - lehká mozková dysfunkce - je souhrnné označení pro celou řadu projevů dítěte na bázi strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé a zvláštní - nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, poruchy pozornosti, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, únavnost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, emoční labilita, infantilní chování, problémy s usínáním, noční pomočování, noční děsy, poruchy ve vývoji řeči, tělesná neobratnost, poruchy vnímání, poruchy učení (dyslexie - porucha učení čtení, dysgrafie - porucha učení psaní, dysortografie - porucha pravopisu, dyskalkulie - porucha počtářských schopností) aj. Synonymem je též výraz "lehká dětská encefalopatie - LDE.

Příčiny LMD - genetické vlivy, obtíže matky v těhotenství, těžké porody, bezvědomí dítěte v raném dětství, traumata, vliv stravy - potraviny, které mohou přispívat k hyperaktivitě, únavě a poruchám chování. U dospělých s poruchami pozornosti, kteří v dětství trpěli poruchami učení a hyperaktivitou je časté tzv. neurastenické EEG: tito jedinci již nejsou hyperaktivní, stěžují si však na sníženou výkonnost, kolísání pozornosti, snadno se unaví. Je pozoruhodné, že podobný obraz EEG aktivity nacházíme také u deprese. U dospělých s LMD byl zjištěn zvýšený sklon k depresi. Základní farmakologická léčba je zaměřena hlavně na "výživu mozku" a zvětšení průtok krve mozkovými cév - přivádějí tak nervovým buňkám větší přísun kyslíku a glukózy.

Jméno a příjmení*
Město, ulice a č.p.*
PSČ*
Telefon*
E-mailová adresa*
Souhlas CZ